Giới thiệu Chúng tôi muốn đồng hành cùng bạn

Jogo đang giúp cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Jogo là một công ty phần mềm với sứ mệnh san sẻ những khó khăn của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các giải pháp thông minh trong lĩnh vực nhân sự và tuyển dụng. Các sản phẩm của chúng tôi được xây dựng nhằm tạo giá trị lâu dài và kế hoạch kinh doanh của chúng tôi được tùy chỉnh để nuôi dưỡng các mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm dành cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực nhân sự.

Jogo cung cấp đầy đủ các công cụ và dịch vụ cho các công ty nhân sự, tuyển dụng và kế toán. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty hàng đầu chuyên cấp các sản phẩm trong lĩnh vực nhân sự. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi rất sẵn lòng giúp các bạn thiết lập, xây dựng bộ phận nhân sự và kế toán. Bên cạnh đó, có thể hỗ trợ đào tạo các bạn trở thành một công ty xuất sắc trong lĩnh vực này.

Cam kết dài lâu về phần mềm nhân sự

Jogo cam kết hỗ trợ hoạt động tuyển dụng và nhân sự trong mọi tình huống với lợi ích lâu dài: không ngừng nghiên cứu giải pháp và phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực nhân sự để có thể góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của các hoạt động thuộc lĩnh vực này.

Thông tin nhanh

+ Được thành lập vào năm 2016 bởi Tiến sĩ Lê Tuấn

+ Văn phòng tại Mỹ, Việt Nam