Nhân sự tiền lương uHRM Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương uHRM

uHRM là phần mềm hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho doanh nghiệp trong công tác quản lý nguồn nhân lực. Một giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt, theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ quản lý nhân sự - chấm công – tiền lương với đầy đủ các công cụ thực hiện hầu hết các chức năng tạo lập, tổ chức, lưu trữ, khai thác, quản lý nhân sự và tính toán tiền lương nhanh chóng.

Hệ thống mở, dễ dàng gắn kết và mở rộng các phân hệ theo nhu cầu của doanh nghiệp. Phần mềm uHRM có thể giải quyết các nhu cầu quản lý đơn giản đến yêu cầu quản lý phức tạp của các doanh nghiệp theo từng ngành nghề, theo quy mô tổ chức. Ngoài ra hệ thống cho phép làm việc trên nền tảng web, nhà quản trị có thể kiểm tra toàn bộ hoạt động của công ty vào bất cứ thời điểm nào và bất cứ nơi đâu.