Công ty TNHH The Alley Việt Nam
  • Ngành nghề: Nhà hàng/ khách sạn , Dịch vụ 
  • Quy mô công ty: 101-500 employees
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển

Việc làm nổi bật