CÔNG TY CỔ PHẦN UV
  • Ngành nghề: Agriculture,Fishery,Animal Husbandry/Veterinary,Biotechnology
  • Quy mô công ty: 501-3,500 employees
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Vị trí
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Vị trí
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
22-02-2021
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
22-02-2021
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
07-01-2021
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
07-01-2021

Việc làm nổi bật