CÔNG TY CỔ PHẦN AB LAND
  • Ngành nghề: Bất động sản 
  • Quy mô công ty: 51-100 employees
  • Địa chỉ: Tầng 2, số 36 Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển

Việc làm nổi bật