CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL ĐÀ NẴNG
  • Ngành nghề: Dịch vụ , Kỹ thuật 
  • Quy mô công ty: 51-100 employees

Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Đà Nẵng Hoạt động xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng viễn thông.

Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển

Việc làm nổi bật