CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP VƯƠNG THỊNH
  • Ngành nghề: Bán hàng/Phát triển kinh doanh , Dịch vụ 
  • Quy mô công ty: 51-100 employees
  • Địa chỉ: Số 48/15 Cầu Xây 2 , Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
07-06-2022
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
07-06-2022
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
04-08-2021
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
04-08-2021
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
09-06-2021
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
09-06-2021

Việc làm nổi bật