CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHƯỚC THỊNH
  • Ngành nghề: Dịch vụ , Khác 
  • Quy mô công ty: 21-50 employees
  • Địa chỉ: 50/2 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
30-08-2022
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
27-06-2022
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
15-03-2022
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
15-03-2022
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
30-08-2022
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
27-06-2022
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
15-03-2022
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
15-03-2022

Việc làm nổi bật

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHƯỚC THỊNH
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHƯỚC THỊNH
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHƯỚC THỊNH
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHƯỚC THỊNH
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHƯỚC THỊNH
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian