CÔNG TY TNHH BÁCH SẮC
  • Ngành nghề: Bán hàng/Phát triển kinh doanh , Tư vấn 
  • Quy mô công ty: 51-100 employees
  • Địa chỉ: Số 6D, Đường số 27, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Ho Chi Minh
17-11-2022

Việc làm nổi bật