CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN BẮC HẢI
  • Ngành nghề: Dịch vụ , Vận chuyển/ Giao nhận/ Kho 
  • Quy mô công ty: 11-20 employees
  • Địa chỉ: 1B9- 1B11 đường số 27, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển

Việc làm nổi bật