CÔNG TY TNHH MTV IN BẾN THÀNH
  • Ngành nghề: In/ Xuất bản 
  • Quy mô công ty: 21-50 employees
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển

Việc làm nổi bật