CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LOTUS MEDIA
  • Ngành nghề: Quảng cáo/ đối ngoại/ Truyền thông
  • Quy mô công ty: 21-50 employees
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Ha Noi
07-12-2023

Việc làm nổi bật