Kệ Sắt Thống Nhất
  • Ngành nghề: Khác 
  • Quy mô công ty: 1-5 employees
  • Địa chỉ: 35 Đ. 18B, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
  • Website: https://kesat.com.vn/
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển

Việc làm nổi bật