CÔNG TY TNHH SOUTH SEA LEATHERWARES VIỆT NAM
  • Ngành nghề: Sản xuất 
  • Quy mô công ty: 51-100 employees
  • Địa chỉ: No. 9 – 11, 6A Street, VSIP, Tinh Phong Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province, Viet Nam
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Quang Ngai
07-05-2024

Việc làm nổi bật