CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
  • Ngành nghề: Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
  • Quy mô công ty: 51-100 employees
  • Địa chỉ: Tầng 4, 353 - 355 An Dương Vương, Phường 03, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển

Việc làm nổi bật

CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian
CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
Kinh nghiệm (0-2 năm)
Ho Chi Minh
Toàn thời gian