CÔNG TY TNHH PEAK OUTDOOR
  • Ngành nghề: Sản xuất 
  • Quy mô công ty: 51-100 employees
  • Địa chỉ: Lô B/B1 CCN Hà Lam Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Quang Nam
11-06-2024
Toàn thời gian
Quang Nam
11-06-2024

Việc làm nổi bật