Ajinomoto Việt Nam
  • Ngành nghề: Thực phẩm và Đồ uống (F&B) , Sản xuất 
  • Quy mô công ty: 501-3,500 employees
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Tên việc làm
Hình thức làm việc
Địa điểm
Lương
Ngày đăng tuyển
Toàn thời gian
Dong Nai
06-06-2020

Việc làm nổi bật