Việc làm
Xử lý các chứng từ thanh toán từ Nhà cung cấp hàng ngày/ tuần/ tháng của công ty theo đúng quy trình. Hạch toán và làm báo cáo các nghiệp vụ về mảng thanh toán, ngân hàng như lập kế hoạch thanh toán, theo ...
• Thực hiện việc nghiên cứu và thiết kế, phát triển sản phẩm giày dép, túi ví thời trang nữ theo kế hoạch & định hướng Công ty đưa ra. • Thu thập phản hồi từ khách hàng và đối tác, tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, xu hướng thời trang giày d&...
1. Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng quản lý. Thiết lập & đề xuất chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hàng quý, năm dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao. Kiểm soát và đôn đốc vi...
Xây dựng trang web tương tác phù hợp trên các thiết bị theo yêu cầu. Tối ưu hiển thị website trên các nền tảng di động phổ biến. Xây dựng hệ thống Erp trên nền tảng Windows Form, sử dụng devexpress. Lập trình web trên nền tảng Net của Microsoft, sử dụng ngô...
Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Fanpage, website… Viết bài PR theo nội dung đã được duyệt, theo project/ chương trình promotion Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .