Việc làm
- Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực quản lý chất lượng - Phụ trách quản lý chất lượng nhà máy sau thời gian đào tạo - Lập báo cáo tới lãnh đạo nhà máy - Làm công việc khác theo chỉ đạo cấp trên   Quyền lợi đ...
- Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng Tìm kiếm, đặt mua và đảm bảo về nguyên liệu. - Quản lý PO và lịch giao hàng cho nhà cung cấp Theo dõi sản phẩm từ giai đoạn nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói và giao nhận. - Làm việc với bộ phận...
- Nhận bảng chi tiết về ba lô túi xách, - Làm 1 bảng báo giá bao gồm định mức vải cần sử dụng, các loại nguyên phụ liệu trên 1 túi, định mức về quy cách đóng gói, định mức về tiền công may túi, phí vận chuyển,..... gửi cho sale để b&aa...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .