Việc làm
Tham gia trực tiếp môi giới các sản phẩm Bất động sản công ty phân phối; Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh số cá nhân Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên. Trụ sở chính: Số 53-55 Đặng Như Mai, Ph...
Tham gia trực tiếp môi giới các sản phẩm Bất động sản công ty phân phối; Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh của nhóm; Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh số cá nhân và đội nhóm; Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân vi&eci...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .