Việc làm
- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng; - Giới thiệu và tư vấn bán các dự án bất động sản; - Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình giao dịch sản phẩm; - Cập nhật thông tin về dự án cho khách hàng; - Ph&aac...
- Cung cấp thông tin các sản phẩm và dự án của công ty tới khách hàng.  - Ϲhăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.  - Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường bất động sản tư vấn đầu tư cho khách hàng.  - N&...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .