Việc làm
Nhiệm vụ chính: - Làm việc trực tiếp với các đối tác, Nhà cung cấp nước ngoài như Đài Loan, Trung Quốc, Singapore…để thực hiện mua hàng, nhập hàng về Việt Nam; - Thực hiện các công việc: Lập PO mua hàng, Hợp đồng mua hàng, Hồ sơ thanh toán quốc t...
Main tasks: •    Develop and manage product marketing strategies (prices, product launches, advertisements); •    Continually build product and market knowledge for their relevant product portfolio; Understand and communicate the product's competitive situations, price trends; •    Negotiate promotion prices for AT-COM in product lines a...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .