Việc làm
Main work: - Take care of Korean customers & Manage Korean projects. - Get projects information and Persuade customers to use LS products. - Make quotation & bidding documents. - Collaborate with Factory sides in following projects. - Take part in contract negotiation, follow up project implementation and payment collecting.
- Tìm kiếm khách hàng và thông tin dự án đảm bảo doanh số được giao - Mở rộng thị trường - Triển khai các công tác báo giá, đấu thầu, hợp đồng - Chăm sóc khách hàng - Tổng hợp báo cáo cho trưởng nhóm theo tuần/th&aacu...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .