Việc làm
- Liên hệ trực tiếp với khách hàng qua điện thoại để tư vấn, hỗ trợ về các sản phẩm đầu tư cho khách hàng (dựa trên data có sẵn do công ty quản lý) trong lĩnh vực đầu tư, cổ phiếu, chứng khoán phái sinh. - Chăm sóc khách hàng dựa trên ...
25-03-2021
Toàn thời gian
Bán lẻ/Bán sỉ 
- Nghiên cứu thị trường, thường xuyên cập nhật các thông tin về sản phẩm mình phụ trách và đề xuất lên Quản lý trực tiếp giải pháp phù hợp từng giai đoạn; - Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng của phòng Sales/ Dự án khi đ...
25-03-2021
Toàn thời gian
Quảng cáo/ đối ngoại/ Truyền thông
- Quản lý đội ngũ kinh doanh (3-8 bạn), chịu trách nhiệm đào tạo cho nhân viên mới, xây dựng đội ngũ vững mạnh, phát triển, hiệu quả - Tiếp nhận kế hoạch, chỉ tiêu được giao từ lãnh đạo, điều hành, phân phối công việc cho nhân viên cấp dưới để đạt được ...
25-03-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .