Việc làm
Chịu trách nhiệm quản lý vận hành, bảo trì bảo quản toàn bộ hệ thống máy sản xuất. - Tiếp nhận các hệ thống máy mới nhập về nhà máy. - Đại diện công ty tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật vận hành các máy mới khi được chuyển giao, được trainin...
This position is responsible for taking full ownership of SMT manufacturing including processes, programming, scheduling, employee supervision and development. The ideal candidate is a highly motivated leader capable of achieving manufacturing objectives by providing leadership and direction on the daily production activities, managing resou...
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các công việc liên quan đến kỹ thuật – sản xuất. * Nhiệm vụ cụ thể: - Cố vấn chuyên môn, tham mưu và giám sát tình hình hoạt động sản xuất đáp ứng mục tiêu Công ty. - Xây dựng chiến lược ...
- Hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát quá trình làm việc các nhân viên kế toán về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra. - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .