Việc làm
- Analyze customer requirements and design solution - Create fully functional applications that run across multiple devices and multiple browsers - Ensuring optimal performance of the central database and responsiveness to front-end requests. - Developing high-performance applications by writing testable, reusable, and efficient code. ...
-    Tư vấn trực tiếp các khóa học tới khách hàng tại trung tâm, qua điện thoại (hoặc) qua chat online một cách hiệu quả.  -    Tìm kiếm và phát triển nguồn học viên duy trì mỗi khóa học   -    Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách h&agr...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .