Việc làm
–   Vân hành và quản trị mạng vị tính nội bộ –   Sử dụng khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc tại đơn vị. –   Xử lý sao lưu số liệu theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị một các chính xác, an toàn và bảo...
-Thực hiện bảo trì các trang thiết bị của siêu thị theo kế hoạch được phân công. -Kiểm tra, đảm bảo vận hành an toàn các trang thiết bị tại siêu thị. Làm vệ sinh bảo trì các tủ mát tủ đông, hệ điều hòa không khí,..định kỳ và...
– Tiếp xúc, nắm bắt các yêu cầu của khách hàng, giới thiệu các chương trình khuyến mãi, giải đáp các thắc mắc và phục vụ khách hàng. – Cập nhật sổ sách tại quầy. Kê hàng bổ sung và nhận hàng từ kho ra quầy. Theo d&otild...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .