Việc làm
- Xây dựng chiến lược nhân sự cụ thể phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. - Xây dựng cơ cấu tổ chức, cải tiến hệ thống quản trị nguồn nhân lực, xây dựng chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, hiệu ...
- Quản lý kho nguyên liệu và kho thành phẩm. - Tổ chức việc nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho - Tổ chức & bố trí toàn bộ hệ thống kho bãi của công ty. Lập sơ đồ quản lý kho theo vị trí. -...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
- Giám sát, hướng dẫn vận hành các máy móc, dây chuyền sản xuất túi nhựa từ hạt nhựa tái chế. - Xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình thổi túi.
- Tham gia vào các hoạt động lắp đặt thiết bị, công nghệ sản xuất mới; - Lắp ráp hoàn thiện máy đảm bảo đúng thông số kỹ thuật, máy chạy an toàn, căn chỉnh chạy máy bàn giao cho bộ phận sản xuất. - Thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy...
- Thống kê (hàng ngày) chi tiết số liệu đầu vào quá trình sản xuất: nguyên phụ liệu, thứ phẩm tái chế, thành phẩm nhập kho…; kiểm tra định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt… - Thực hiện báo cáo tổng kết các số liệu thống kê, sự cố bất thường tại nhà m&aac...
- Tham mưu, giúp việc cho người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động an toàn - vệ sinh lao động - môi trường - Phối hợp với các đơn vị tiến hành các công việc sau: + Xây dựng biện pháp bảo đảm an to&ag...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .