Việc làm
- Gặp gỡ tư vấn khách hàng các dự án. - Khảo sát nắm hiện trạng công trình, lên ý tưởng tư vấn khách hàng. - Lên concept và lên phối cảnh 3D mẫu tư vấn khách hàng. - Định hướng ý tưởng cho nhân viên trong c&oci...
- Thiết kế nội thất: Chung cư, căn hộ cao cấp, nhà ở. - Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu khách hàng để tư vấn và định hướng thiết kế cho khách hàng. - Khảo sát hiện trạng và lên ý tưởng theo hiện trạng có sẵn. - Làm Concept v...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .