Việc làm
Quản lý hoạt động hàng ngày của khu trung tâm tiếp đón   CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP ĐẦU TƯ THÂM VIỆT Khu công nghiệp An Dương, xã Hồng Phong, huyện An Dương, HP
- Thực hiện công việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ các hồ sơ, công văn đến và đi của Công ty; chuyển phát CV cho các phòng ban; + Quản lý cập nhật, lưu trữ và bảo quản toàn bộ hồ sơ pháp lý Công ty. + Cung cấp thông tin, dữ liệu phục ...
- Nghiên cứu dự án đầu tư, chứng minh tính khả thi, đánh giá sau đầu tư, tính toán lợi ích của dự án, v.v.   CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP ĐẦU TƯ THÂM VIỆT Khu công nghiệp An Dương, xã Hồng Phong, huyện An Dương, HP  ...
- Soạn thảo, quản lý hợp đồng kinh tế, chi phí dự án, đấu thầu dự án, tìm hiểu thị trường vật tư thiết bị, phân tích lợi ích đầu tư dự án.   CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP ĐẦU TƯ THÂM VIỆT Khu công nghiệp An Dương, xã Hồng Phong, huyện An Dương, HP...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .