Việc làm
- Các nhiệm vụ của công tác kế toán: + Quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu khách hàng. + Tổng hợp chứng từ lập báo cáo tài chính + Điều phối và quản lý kho hàng, đề xuất đặt hàng kịp th...
Tư vấn thiết kế hố móng thiết bị, máy móc Công ty cung cấp; + Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm Công ty cung cấp cho khách hàng; + Thực hiện các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các sản phẩm của Công ty cung cấp cho khách h&agra...
- Biết hàn tig - Biết đọc và triển khai bản vẽ
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .