Việc làm
– Tìm kiếm và nắm bắt nhu cầu khách hàng. – Tư vấn sản phẩm của Công ty cho khách hàng. – Chăm sóc, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng. – Quảng bá hình ảnh Công ty và sản phẩm của công ty đến khách hà...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .