Việc làm
A. General purpose of the position: - Assist the Guest Relations Manager in ensuring maximum satisfaction for patients and visitors during their stay at FV Hospital, either as outpatient or inpatient - Visit all inpatients during their hospitalization - Handle inpatients' enquiries and complaints - Particularly take care of VIP patients...
• Chuyển bệnh nhân bằng xe chuyển bệnh, xe lăn, hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình thăm khám tại bệnh viện • Quản lý các đồ vải đã sử dụng, rác thải y tế và các loại rác thải khác theo đúng quy trình • Công việc giao nhận mẫu x&eacut...
- Process specimens, utilizing standard protocols and technical knowledge. - Performs all tasks, duties and/or complex laboratory tests in the laboratory. Be flexible in the working task/area to ensure completeness of the laboratory workload as a whole according to established laboratory protocols and procedures, skills and technical capabilit...
Đây là công việc toàn thời gian dành cho người Việt Nam. Ứng viên trúng tuyển có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân tại các khoa phòng của Bệnh viện theo chỉ định của người quản lý trực tiếp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế chất lượng cao. Công việc...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .