Việc làm
Am hiểu các sản phẩm dịch vụ về ngành. Chủ động ứng phó với các thay đổi về chính sách, quy trình, quy định để đạt được mục tiêu kinh doanh Có khả năng trình bày , tư vấn chuyên sâu cho khách hàng Có thể đàm phán v...
Có kiến thức tổng quan về mua hàng, logistics Am hiểu các sản phẩm dịch vụ về ngành Chủ động ứng phó với các thay đổi về chín sách, quy trình, quy định để đạt mục tiêu
Có kiến thức tổng quan về quản lý kho, sắp xếp hàng hóa Am hiểu các sản phẩm dịch vụ về ngành Chủ độngứng phó với các thay đổi về chích sách và quy trình , quy định để đạt mục tiêu
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .