Việc làm
- Đại diện trung tâm để làm việc với các cơ quan ban nghành, đảm bảo tính pháp lý trong vận hành của trung tâm. - Định hướng, chiến lược phát triển, hợp tác để xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm. - Phối hợp các phòng ban c...
Tuyển dụng:  - Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các khối, phòng ban trong hệ thống, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó. - Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí cấp cao. - Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qu...
- Kiểm tra phương tiện vận chuyển, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng. - Kiểm tra việc giao nhận hàng giữa nhà cung cấp và bếp. - Kiểm tra số lượng nhập thực tế so với số lượng đặt hàng. - Trường hợp Nhà cung cấp giao hàng không đúng cam kết, cần lập biên ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .