Việc làm
Thực hiện các công tác hành chính Thực hiện chấm công tính lương và bảo hiểm cho nhân viên hàng tháng Thực hiện công tác tuyển dụng khi có yêu cầu   Phối hợp các công việc liên quan với các nhân vi&e...
Tìm kiếm khách hàng , phát triển thị trường nhà thông minh Chăm sóc khách hàng cũ Tư vấn, giới thiệu các dự án mới của công ty
Lắp ráp tủ bảng điện Thực hiện sửa chữa , lắp áp mạch điện Các công việc khác liên quan đến lập trình và thiết kế đến được giao 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .