Việc làm
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm dưới xưởng đúng theo quy định. - Tham mưu cho Trưởng bộ phận các phương hướng đảm bảo chất lượng, không sai lỗi. - Làm việc với khách hàng trong việc kiểm tra hàng.   Quyền lợi được hưởng: - Lương, thưởng thu nhập từ 6-10 triệu. - Tham gia đầy đủ BH...
- Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất. - Báo cáo tiến độ sản xuất. - Đôn đốc các phân xưởng sản xuất công đoạn. - Tham mưu cho lãnh đạo về tổ chức sản xuất, lập kế hoạch sản xuất hợp lý.   Quyền lợi được hưởng: - Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHT...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .