Việc làm
- Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng. - Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án của Công ty. - Đàm phán chốt hợp đồng với khách hàng, hỗ trợ khách h&agr...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .