Việc làm
Tiếp nhận, thực hiện kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến công tác thi công. Triển khai cho các nhân sự trong BCH thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ; Tiếp nhận, nghiên cứu và triển khai công tác thi...
- Giám sát thi công, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống trạm, điện trung thế và hạ thế, lắp đặt máy biến áp, điện, nước, thang máng, điều hòa, PCCC, điện nhẹ,… công trình dân dụng. - Thực hiện quá trình giám sát, triển khai thi công của t...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .