Việc làm
- Liên hệ với hãng tàu để lấy booking -Trao đổi & làm việc với khách hàng để làm MBL, HBL(nếu có) - Gửi Pre-alert cho agent , thông báo về lô hàng. - nhập phần mềm để làm thanh toán hãng tàu và gửi debit note cho kh&aacut...
- Tìm kiếm, chăm sóc các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; - Lên kế hoạch gặp gỡ, xúc tiến việc vận chuyển hàng hóa cho khách hàng; - Chuẩn bị báo giá theo yêu cầu của khách h&a...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .