Việc làm
Phát triển hệ thống hóa đơn điện tử và các sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái theo phân công của cấp trên. Thực hiện triển khai, bảo trì và phát triển các sản phẩm của công ty. Phối hợp với các phòng ban, khách hàng để ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .