Việc làm
- Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc & tư vấn khách hàng. - Giới thiệu sản phẩm, đàm phán và ký kết hợp đồng. - Phối hợp cùng các bộ phận để hoàn thành dự án. - Thực hiện các chiến dịch Marketing theo yêu cầu của trưởng bộ p...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .