Việc làm
- Đưa đón giám đốc và nhân viên theo yêu cầu. - Thực hiện các công việc như đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định. - Thực hiện các công việc như: Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc phát sinh của xe. - Lái xe chở hàng giao cho ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .