Việc làm
- Nhập khớp đơn hàng. - Hàng về kiểm tra và nhập dữ liệu vào máy tính, phần mềm. - In giá cho sản phẩm để nhân viên quầy lên giá cho sản phẩm. - Những sản phẩm chưa có tem tạo tem có mã vạch. - Phối hợp với các phòng ban kh&a...
- Theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục các thiết bị điện tại Nhà sách. - Thay thế, lắp đặt những thiết bị điện khi cần. - Kiểm tra, bảo trì đường ống dẫn nước. 
- Liên hệ các nhà cung cấp theo danh sách có sẵn để mua hàng theo yêu cầu của công ty. - Xem xét nhà cung cấp cũ với một số nhà cung cấp khác để nắm được giá cả thị trường. - Lập các kế hoạch và tổ chức hoạt động mua hàng. - Hỏi...
* Công tác tiền lương, thưởng, chế độ chính sách phúc lợi khác: - Khảo sát thị trường và đề xuất, xây dưng, cải tiến hệ thống quy chế lương, thang bảng lương, thưởng, chế độ chính sách khác và đào tạo cho các CB quản lý khi ban h&agr...
* Xây dựng kế hoạch đào tạo: - Phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo toàn hệ thống trong năm. - Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm, quý, tháng cho các chi nhánh và trình cấp trên. * Quản lý, xây dựng, tổ chức thực...
+ Tìm kiếm, thu hút và chọn lọc được những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc và nhu cầu tuyển dụng của Công ty: - Đề xuất các kênh tuyển dụng, đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều phương tiện truyền thông. - Sàng lọc CV xin việc và...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .