Việc làm
- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các chiến dịch chạy quảng cáo sản phẩm trên các công cụ Digital Marketing. - Triển khai Facebook Ads, Google Ads, Tik Tok theo kế hoạch của Công ty.   - Phân tích số liệu, nội dung quảng cáo để tối ưu chi phí quảng c&aacu...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .