Việc làm
- Livestream giới thiệu sản phẩm, trò chuyện và tư vấn cho khách hàng trên Tiktokshop, Facebook. - Xây dựng Video sáng tạo, quảng bá sản phẩm cùng Team.
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .