Việc làm
* Quản Lý Thị Trường bán hàng phủ và điểm: - Quản lý, giám sát tuyến bán hàng theo quy định của công ty. - Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công. - Thực thi tất cả các chương tr...
- Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng, bán hàng sản xuất ĐIỂM của nhà máy đạt chuẩn GMP BVSK và 5000 sản phẩm Thuốc cho các nhà thuốc tại địa bàn phụ trách. - Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình marketing, bán h&...
-Tiếp nhận thông tin nhân sự từ các phòng ban: nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, nghỉ việc… - Lên kế hoạch và cách thức tuyển dụng cụ thể khi có yêu cầu từ các phòng ban/BGĐ. - Tiến hành phỏng vấn vòng 1 và đánh gi&aac...
- Biên tập nội dung website, FB,… - Tham gia triển khai thực hiện các chương trình truyền thông, PR nhãn hàng. - Thực hiện chăm sóc khách hàng theo từng nhãn hàng phụ trách. - Các nhiệm vụ khác được phân công. ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .