Việc làm
+ Lên lịch các chương trình khuyến mãi cho hệ thống và đại lý. + Chịu trách nhiệm chất lượng nội dung và hình ảnh về các truyền thông của thương hiệu trên tất cả các kênh: PR, Fanpage,.. + Lên định hướng truyền thông, tối ưu hiệu quả v&ag...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .