Việc làm
Sl: 5 Lập bản vẽ shopdrawing Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công Triển khai & giám sát kỹ thuật thi công tại hiện trường Lập hồ sơ quản lý chất lượng, bản vẽ hoàn công, nhật ký. Lập khối lượng thanh và quyết toán A-B, B-B.    ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .