Việc làm
– Hoạch định và phát triển thương hiệu – Chịu trách nhiệm về các hoạt động Marketing cho công ty – Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng về Marketing và phân tích đối tượng truyền thông phù hợp – Lên kế hoạch và triển khai nội dung trên các ...
– Chịu trách nhiệm quản lí cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng phục vụ tốt cho công tác đào tạo. – Điều phối các hoạt động giảng dạy và chương trình đào tạo trong hệ thống Công ty – Đề xuất thay đổi và giải pháp mới phù hợp với yêu cầu chung về ki...
– Tiếp nhận yêu cầu của dự án từ Ban Giám Đốc – Trực tiếp tham gia đóng góp ý tưởng cùng các thành viên khác trong bộ phận – Sử dụng các công cụ minh họa kỹ thuật số, phần mềm thiết kế đồ để tạo ra các sản phẩm trong Dự án thiết kế nhận diện ...
– Phiên dịch và dịch tài liệu Anh – Việt. – Hỗ trợ CEO trong việc chuẩn bị các kế hoạch cho công việc, lên kế hoạch cho các cuộc họp, hội nghị. – Tiếp nhận, theo dõi những công việc CEO giao và triển khai xuống các phòng ban và giám sát tiến đ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .